Forside Design Film og tv Foto Kunst Litteratur Lyd Oplev Rejser Scene
lazarus

Tidens spejl


Prominent besøg i Aarhus

Tirsdag kunne man i Aarhus møde en mand der, efter at være flygtet til USA fra 90’ernes krigshærgede Balkan, fattede pennen og begyndte at skrive ”… mainly out of despair” og som efter endt foredrag spøgefuldt foreslår ”… to drop the whole thing and go drinking”.

Den verdensberømte, bosnisk-amerikanske forfatter Aleksandar Hemon, med rødder i Sarajevo og rod i Chicago, gæstede Aarhus med et foredrag om sin bog ”The Lazarus Project”.

Spillet mellem før og nu

Det er et komplekst lille værk, hvori Hemon udforsker, hvordan et tilfældigt mord på en Østeuropæisk immigrant i 1908 kan sige noget om en nutidig immigrant-situation. Hemon forsøger med andre ord – og med sine egne ord – at forstå fortiden gennem nutiden og nutiden gennem fortiden.

Værket består af to sideløbende, tidsforskudte storylines. Et der omhandler det tragiske mord i Chicago i 1908 og et der er en mere eller mindre selvbiografisk beretning om en rejse til Østeuropa for at researche på historien om den dræbte Lazarus. De to sideløbende fortællinger sætter hinanden i perspektiv.

Det begyndte med et fotografi

Det gruopvækkende fotografi af den uskyldigt henrettede Lazarus Averbuch placeret på en stol, var Hemons endelige incitament til at skrive bogen – og til at der skulle være billeder i den. Under sin rejse tilbage til Østeuropa og Balkan – og tilbage i tiden – bestod de eneste noter han gjorde sig således af grumsede sort/hvid billeder, hvoraf nogen senere kom til at optræde i værket.

Fotografierne har ikke til formål at illustrere noget i teksten, men tværtimod at understrege eller underbygge teksten, at udvide den.

Den litterære (gen)opdagelse af Østeuropa

Hemon vil med dette værk bruge fortiden til at problematisere nutiden. Værket repræsenterer en ny tendens i amerikansk litteratur, som man bl.a. også møder hos Jonathan Safran Foer, der peger på en øget interesse for Østeuropæiske rødder og ”glemte” tragedier, forbundet med den store flygtningetilstrømning i kølvandet på pogromerne i starten af 1900-tallet. Østeuropas mystik, forfald og hæslighedsæstetik udforskes på ny – eller for allerførste gang.

Den særlige følelse af, at være alene med al den fortid, al den død og al den tragedie midt i fremdriftens hektiske glemsel, formår Hemon at fremskrive på eminent vis. Med dette værk skaber han en art tidens spejl og forsøger i denne spejling at fastholde sandet mellem fingrene. Herigennem problematiseres både nutidens tragedier og de fortidens tragedier der ellers for længst var blevet ædt op af glemslens bølgeslag mod historiens strand.

Amerikansk litteratur når det er bedst.

“The Lazarus Project” er udkommet på dansk under titlen “Lazarusprojektet” og kan blandt andet køber HER.

Skriv en kommentar til Tidens spejl